asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

หน้าโหวตลงคะแนน(Thailand)

ปิดรับคะแนนโหวตแล้ว
ขอบพระคุณที่กรุณาส่งคะแนนเข้าร่วมโหวตมากมาย


ประกาศผลการโหวต : 1 ก.พ 2556

โหวตให้แก่ผู้ท่านคิดว่าเหมาะสมจากภาพถ่ายด้านล่างนี้!!

คลิ๊กที่ภาพเพื่อรับชมประวัติและภาพถ่ายเพิ่มเติม (โหวตได้หลายคน) 
 • No.1
  1-half.jpg
  button

 • No.2
  2-half.jpg
  button

 • No.3
  3-half.jpg
  button

 • No.4
  4-half.jpg
  button

 • No.5
  5-half.jpg
  button

 • No.6
  6-half.jpg
  button

 • No.7
  7-half.jpg
  button

 • No.8
  8-half.jpg
  button

 • No.9
  9-half.jpg
  button

 • No.10
  10-half.jpg
  button

 • No.11
  11-half.jpg
  button

 • No.12
  12-half.jpg
  button

 • No.13
  13-half.jpg
  button

 • No.14
  14-half.jpg
  button

 • No.15
  15-full.jpg
  button

 • No.16
  16-full.jpg
  button

 • No.17
  17-half.jpg
  button

 • No.18
  18-full.jpg
  button

 • No.19
  19-half.jpg
  button

 • No.20
  20-half.jpg
  button

 • No.21
  21-full.jpg
  button

 • No.22
  22-full_1.jpg
  button

 • No.23
  23-half.jpg
  button

 • No.24
  24-half.jpg
  button

 • No.25
  25-full.jpg
  button
รับโหวตทูตไมตรี Thai Kawaii ทางเวป จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2556
ประกาศผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ตืดตามฟังผลนะคะ!