asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

ประวัติผู้เข้าประกวด China Kawaii Ambassador 2016(3/30)

  No.3  ผู้เข้าร่วมประกวดคนต่อไป คลิ๊กที่ภาพ

  中国カワイイ3■ชื่อ
  陳菁菁 Chen JingJing

  ■อายุ
  24

  ■อายุ
  168cm

  ■งานอดิเรก
  ชงชาจีน กิจกรรมกลางแจ้ง เต้น ละครเวที