asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

ประวัติผู้เข้าร่วมการประกวด Taiwan Kawaii Ambassador(10/20)

  No.10 ผู้เข้าร่วมประกวดคนต่อไป คลิ๊กที่ภาพ

  陳彥蓁
  ■ชื่อ
  陳彥蓁 ( 蓁蓁 JenJen ) Chen YanZhen

  ■อายุ
  26

  ■ความสูง
  166cm

  ■งานอดิเรก
  ดูหนัง ถ่ายรูป ศึกษาสิ่งรอบข้างต่างๆ วิ่งจ๊อกกิ้ง

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • โคโตริ โคอิวาย
  • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ โคโตริ โคอิวาย ให้กับผู้อ่าน asianbeat สำหรับ 1 ท่าน 1 รางวัลค่ะ!
  • kalaku
  • *ลุ้นรับของรางวัล สบู่จากร้าน kalaku โรงงานสบู่แฮนเมดติดชายทะเล ค่ะ สำหรับ 2 ท่าน