asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

ประวัติผู้เข้าประกวด Thai Kawaii Ambassador 2016(48/58)

  No.50 ผู้เข้าร่วมประกวดคนต่อไป คลิ๊กที่ภาพ

  50-009■ชื่อ
  นางสาวเอื้องนภา สายโน/Eueangnapa Saino

  ■ชื่อเล่น
  น้ำเย็น/Numyen

  ■ความสูง
  153cm

  ■แนะนำตัวและพูดถึงความตั้งใจที่จะไป Fukuoka 
  เพราะอยากมีประสบการณ์แปลกใหม่ ได้รู้จักวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวญี่ปุ่น แล้วนำมาประยุกต์พัฒนาในประเทศของตัวเอง เท่าที่สามารถจะทำได้