asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

สิ้นสุดการคัดเลือกตัวแทน "Kurate Gakuen Shinzen Moe Taishi" แล้ว! ตัวแทนทั้ง 6 คนจะมาแนะนำเสน่ห์ของเมืองคุราเตะจังหวัดฟุกุโอกะ! (5/9)

Kurate Gakuen Shinzen Moe Taishi
▲ถ่ายภาพที่ห้องเรียน ซึ่งตัวแทนทุกคนจะได้รับ Original Photo Album เป็นที่ระลึก