asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

สิ้นสุดการคัดเลือกตัวแทน "Kurate Gakuen Shinzen Moe Taishi" แล้ว! ตัวแทนทั้ง 6 คนจะมาแนะนำเสน่ห์ของเมืองคุราเตะจังหวัดฟุกุโอกะ! (8/9)

Kurate Gakuen Shinzen Moe Taishi
▲ถ่ายภาพเซลฟี่กับ คุณวาตารุ นักคอสเพลย์ประจำจังหวัดฟุกุโอกะ