asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Visitors' Diary ~Lu Zi Ying~(5/5)

  |  Next

Day 5

ถึงเวลาที่ต้องบอกลาฟุกุโอกะแล้วล่ะ ในครั้งนี้ยังมีสถานที่ที่ยังไม่ได้ไปอีกเยอะแยะเลย ดังนั้นต้องกลับมาอีกแน่นอน เพราะจะไปดะไซฟุ ฟุกุโอกะทาวเวอร์ ชาบูมิซุทาคิ และร้านอาหารตามข้างทางให้ได้ค่ะ!

ต้องขอขอบคุณอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นบรรณาธิการนิตยาสารminaทุกท่าน คุณJenJenตัวแทนที่ร่วมทริปมาด้วยกัน และทีมงานอาเซียนบีททุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

福岡空港
キティ飛行機
daybefore day
  |  Next