asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

“อีสึกะ ฮินะโนะมัทสึริ” เมืองอีสึกะ (คฤหาสน์เก่าอิโต้เด็นเอมง, โรงละครคาโฮะ)(7/10)

โรงละครคาโฮะ

โรงละครคาโฮะเป็นอาคารรูปแบบเอโดะคาบุกิโคะยะ สร้างขึ้นในช่วงต้นเมจิ และสร้างเสร็จในปี 1931 (ปีโชวะที่ 6) ในปัจจุบันก็ยังเปิดทำการแสดงอยู่

อีสึกะ ฮินะโนะมัทสึริ
อีสึกะ ฮินะโนะมัทสึริ
▲บริเวณทางเข้าโรงละครมีตุ๊กตาฮินะบนชั้นประดับ 7 ชั้นวางตกแต่งอย่างสวยงาม

<กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูรูปถัดไป>

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Hase Norihito Ito Kent
 • * รับลายเซ็นต์จากคุณ Hase Norihito and Ito Kent! Winner announced!
 • SOMEIYOSHINO51
 • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !