asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

รอบคัดเลือกตัวแทนคิวชูเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ภายในงาน World Cosplay Summit 2018 (7/9)

  การแสดงทั้งหมดสิ้นสุดลง คุณชิบาตะ อากิระ ผู้จัดงานของสมาคมคัดเลือกตัวแทนประเทศญี่ปุ่น World Cosplay Summit ปรากฏตัว และคอมเมนท์ว่า "ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการจัดงานคัดเลือกของคิวชู จะเห็นได้ถึงคุณภาพที่เพิ่มขึ้นทุกปี สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาจากพื้นที่ของเราเอง จึงเป็นหน้าเป็นตาไม่น้อย ผมอยู่ข้างหลังเองก็ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับ"

  รอบคัดเลือกตัวแทนคิวชูเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ภายในงาน World Cosplay Summit 2018
  ▲คุณชิบาตะ อากิระ ผู้จัดงานของสมาคมคัดเลือกตัวแทนประเทศญี่ปุ่น World Cosplay Summit

  "มีวิธีการทำผลิตที่หลากหลาย ไม่ว่าใครเห็นเพลิดเพลินกันทั้งสิ้น ดูจากคุณภาพที่ออกมาแล้วนั้น บอกเลยว่าทุกคนสุดยอดมากจริงๆครับ"

  รอบคัดเลือกตัวแทนคิวชูเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ภายในงาน World Cosplay Summit 2018
  ▲คุณยูกิ นารุมิ

  ทุกคนแสดงรอยยิ้มที่สดใสออกมา พร้อมพูดว่า "พวกแสดงออกมาเต็มที่ 100% ตอนนี้ก็รอแค่ผลเท่านั้น!" "เราทำกันอย่างเต็มที่จริงๆ!" และแล้วในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาของการประกาศผู้ชนะ

  รอบคัดเลือกตัวแทนคิวชูเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่น ภายในงาน World Cosplay Summit 2018

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • Hase Norihito Ito Kent
  • * Win a card signed by Hase Norihito and Ito Kent! Apply by 8 December 2019!
  • LinQ
  • *รับลายเซ็นต์จากคุณ LinQ สำหรับ 2 ท่าน!
  • 10JIN ACTOR
  • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yunosuke Matsushima・คุณ Takumi Magoshi・คุณ MOTO ศิลปินจากวง 10JIN ACTOR สำหรับ 2 ท่าน!Winner announced!