asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Event Report : FOSA Culture Show 2017(2/18)

●พิธีกรในปีนี้คือคุณเฮือง (ซ้าย: รับหน้าที่พูดภาษาญี่ปุ่น) ชาวเวียดนามที่มาปรากฎใน This is Fukuoka และคุณอาคาช (ขวา: รับหน้าที่พูดภาษาอังกฤษ) ชาวอินเดีย มีการพูดคุยกันเล็กน้อยเพื่อสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้น

FOSA Culture Show 2017
<กรุณาคลิกที่รูปเพื่อดูรูปถัดไป>