asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

งาน Cool Japan Fukuoka FACo in Bangkok ได้จัดขึ้นแล้วพร้อมผลการตัดสินผู้ที่คว้าตำแหน่ง Thai Kawaii Ambassador 2015 !(5/55)