icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

ประวัติผู้เข้าประกวด Thai Kawaii Ambassador (38/65)

  No.38 ผู้เข้าร่วมประกวดคนต่อไป คลิ๊กที่ภาพ

  38-2s.jpg■ชื่อ
  นันทิยา จรีเวรุไวโรจน์
  /Nuntiya Jareewaruwairoj

  ■ชื่อเล่น
  บิว /bew

  ■อายุ
  18

  ■ความสูง
  164

  ■งานอดิเรก
  อ่านนิตยสาร , งานนิยาย, ฟังเพลง

  ■ความสามารถพิเศษ
  สามารถพูดภาษาจีนได้, ร้องเพลง, เล่นกีตาร์

  ■แนะนำตัวและพูดถึงความตั้งใจที่จะไป Fukuoka
  S Cawaii! girl contest เป็นเวทีแรกของบิวค่ะ ดีใจคะที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบอ่านนิตยสารญี่ปุ่นอยู่แล้วคะ ถ้ามีโอกาสได้ไปญี่ปุ่น ก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงจริงๆ ค่ะ

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • yonawo
  • * Win a card signed by yonawo! Apply by Sun. 14 Feb. 2021 (JST)!
  • Double Rider smartphone stand
  • * Winner announced! A local specialty set discovered during the trip to Tagawa Area!