icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

ประวัติผู้เข้าประกวด Thai Kawaii Ambassador (7/65)

  No.7  ผู้เข้าร่วมประกวดคนต่อไป คลิ๊กที่ภาพ

  7-2s.jpg■ชื่อ
  ประภาภรณ์ บุพลับ /Prapaporn Buplab

  ■ชื่อเล่น
  ไอเดีย /idea

  ■อายุ
  22

  ■ความสูง
  169

  ■งานอดิเรก
  ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ วาดภาพ เล่นกีตาร์

  ■ความสามารถพิเศษ
  ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ เล่นกีตาร์ รำไทย

  ■แนะนำตัวและพูดถึงความตั้งใจที่จะไป Fukuoka
  เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง ชอบหัวเราะและยิ้ม ชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆ ยังไม่ได้มีโอกาสไป และถ้าได้มีโอกาสไปญี่ปุ่น นอกจากไปเดินแบบที่นั่นแล้ว ก็ตั้งใจจะเรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศญี่ปุ่น ขอบคุณค่ะ

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • yonawo
  • * Win a card signed by yonawo! Apply by Sun. 14 Feb. 2021 (JST)!
  • Double Rider smartphone stand
  • * "A local specialty set discovered during the trip to Tagawa Area giveaway! Apply by Mon. 11 Jan. 2021 (JST)!