icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่ กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์
icon ขณะนี้ได้มีมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสใหม่ในแต่ละพื้นที่
กรุณาตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของงานกิจกรรมและร้านค้าต่างๆตามเว็บไซต์

asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook
  • Instagram

Cosplayers Laboratory - ประเทศญี่ปุ่น- Cosplayers No.19 toto (โตโตะ)

Cosplayers Laboratory –ประเทศญี่ปุ่น-
นำเสนอบทสัมภาษณ์และภาพถ่ายของนักแต่งตอสเพลย์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีผลงานไปทั่วโลก เราไปชมความจริงจังตั้งใจของพวกเขาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจมากมายกันเลยค่ะ!

Cosplayers No.19 toto (โตโตะ)

ตอนที่ 19 คุณโตโตะ ที่มีผลงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น เข้าร่วมงานอีเวนท์ Beijin International Tourism Expo 2016 ที่ประเทศจีน และอดีตผู้ประกาศข่าวช่องโทรทัศน์ของฟุกุโอกะ
跳兎.jpg
■Profile
・ชื่อในวงการคอสเพลย์:toto (โตโตะ)
・ประสบการณ์คอสเพลย์:ประมาณ 10 ปี
・ที่อยู่ปัจจุบัน:ฟุกุโอกะ, ญี่ปุ่น
・ประสบการณ์ที่ผ่านมา:
 - แสดงการคอสเพลย์ในงาน Beijin International Tourism Expo 2016 ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
 - ตัวแทนของคิวชูเข้าร่วมงาน Nikkan Omatsuri 2016 ที่เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้
 - "Image girl" ในงาน Kenchiku Mania
 - ผู้รายงานการคอสเพลย์ของรายการ "Tenjin Nichiyoubi!"
 - ผลงานลงนิตยสาร ออกรายการโทรทัศน์ และวีดีโอ เป็นต้น
・ค่าใช้จ่ายในการคอสเพลย์:10,000 - 30,000 เยน (3,000 - 9,000 บาท)

■Link
Twitter: @toto_ototo
Niconicommunity: http://www.nicovideo.jp/user/48802547
Instagram: https://instagram.com/toton_k/

คลังภาพถ่าย toto (โตโตะ)

toto (โตโตะ)

บทสัมภาษณ์ toto (โตโตะ)

toto (โตโตะ)

บทความที่เกี่ยวของ

AZA MIYUKO's
COSPLAY SNAP
オンニーの Happy Trip in Fukuoka!

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • Special Exhibition Kaguya-sama: Love Is War
  • *Win a "Special Exhibition Kaguya-sama: Love Is War" Official Catalog" signed by Koga Aoi and Furukawa Makoto!