asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

บทสัมภาษณ์ 100 ท่านของผู้เข้าร่วมงาน BMMF ครั้งที่4 (6/52)

  DSC_0020.JPG
  ■ชื่อจริงหรือชื่อเล่น: Champion

  ■อายุ: 19

  ■ร่วมงาน BMMF มากี่ครั้งแล้ว: 2ครั้ง 

  ■เพลงโปรด: Rock、R&B

  ■สถานที่ที่อยากลองไป: ปราสาทKokura

  ■อาหารที่อยากลองทาน: ข้าวอบกระหรี่ 

  ■ของที่อยากลองได้: ขนม Manju (Hiyoko)