asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

asianbeat มอบของรางวัลพิเศษ! ภาพบรรยากาศกิจกรรมและพิธีรับรางวัลในงานการประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2 (12/13)

●ช่วงทอล์คโชว์ มีแนะนำและติชมจากกรรมการเกี่ยวกับรางวัลasianbeat,FUKUOKA,JAPAN และรางวัล TOKIWA SOU ด้วยค่ะ
การประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2
▲Mr. Kenjiro Takenami ผอ.แผนกนานาชาติ ของจังหวัดฟุกุโอกะ อธิบายเกี่ยวกับรางวัล asianbeat,FUKUOKA,JAPAN

การประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2
การประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2
▲Mr. Koji Ono ประธานบริษัท COLT อธิบายเกี่ยวกับรางวัล TOKIWA SOU

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Yamada Marinao,Kozakai Yurie
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yamada Marina・คุณ Kozakai Yurie สำหรับ 1ท่าน!
 • Takada Yuuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Takada Yuuki สำหรับ 1ท่าน!
 • Asanuma Shintaro,Toyonaga Toshiyuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Asanuma Shintaro・คุณ Toyonaga Toshiyuki สำหรับ 1ท่าน!
 • Hase Norihito Ito Kent
 • * รับลายเซ็นต์จากคุณ Hase Norihito and Ito Kent! Winner announced!
 • SOMEIYOSHINO51
 • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !