asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

asianbeat มอบของรางวัลพิเศษ! ภาพบรรยากาศกิจกรรมและพิธีรับรางวัลในงานการประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2 (2/13)

●ในงานพิธีมอบรางวัล Mr. Kitahashi นายกเทศมนตรีเมืองคิตะคิวชู ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมากที่เมืองคิตะคิวชูได้ขึ้นว่าเป็นเมืองแห่งการ์ตูนที่ผลิตนักเขียนการ์ตูนมากว่า 100 คนและจากนี้ไปทางเมืองคิตะคิวชูก็จะพยายามสร้างเมืองนี้ให้เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการ์ตูนและจะพยายามเผยแพร่มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมการ์ตูนต่อไปให้โลกได้รู้จักมากกว่านี้
การประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2
▲Mr. Kitahashi นายกเทศมนตรีเมืองคิตะคิวชู กล่าวในพิธีเปิดงาน

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Yamada Marinao,Kozakai Yurie
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yamada Marina・คุณ Kozakai Yurie สำหรับ 1ท่าน!Winner announced!
 • Takada Yuuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Takada Yuuki สำหรับ 1ท่าน!Winner announced!
 • Asanuma Shintaro,Toyonaga Toshiyuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Asanuma Shintaro・คุณ Toyonaga Toshiyuki สำหรับ 1ท่าน!Winner announced!
 • SOMEIYOSHINO51
 • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !Winner announced!