asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

asianbeat มอบของรางวัลพิเศษ! ภาพบรรยากาศกิจกรรมและพิธีรับรางวัลในงานการประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2 (2/13)

●ในงานพิธีมอบรางวัล Mr. Kitahashi นายกเทศมนตรีเมืองคิตะคิวชู ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมากที่เมืองคิตะคิวชูได้ขึ้นว่าเป็นเมืองแห่งการ์ตูนที่ผลิตนักเขียนการ์ตูนมากว่า 100 คนและจากนี้ไปทางเมืองคิตะคิวชูก็จะพยายามสร้างเมืองนี้ให้เป็นที่รู้จักกันในฐานะเมืองแห่งการ์ตูนและจะพยายามเผยแพร่มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมการ์ตูนต่อไปให้โลกได้รู้จักมากกว่านี้
การประกวดการ์ตูนนานาชาติคิตะคิวชู ครั้งที่ 2
▲Mr. Kitahashi นายกเทศมนตรีเมืองคิตะคิวชู กล่าวในพิธีเปิดงาน

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • โคโตริ โคอิวาย
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ โคโตริ โคอิวาย ให้กับผู้อ่าน asianbeat สำหรับ 1 ท่าน 1 รางวัลค่ะ!
 • 侍 ~もののふの美の系譜~
 • *ลุ้นรับตั๋วเชิญเข้าชมนิทรรศการ “侍 ~もののふの美の系譜~ The Exhibition of SAMURAI” สำหรับผู้อ่าน asianbeat ทั้งหมด 5 คู่ 10 ท่าน!
 • kalaku
 • *ลุ้นรับของรางวัล สบู่จากร้าน kalaku โรงงานสบู่แฮนเมดติดชายทะเล ค่ะ สำหรับ 2 ท่าน
 • tabinokiseki
 • *ลุ้นรับของรางวัล "aroma accessory" สำหรับ 1 ท่าน