asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

KITTE HAKATA & HAKATA MARUI(3/11)

นอกจากแฮมเบิร์กและซาชิมิยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ข้าวบาร์เลย์ เมนู "Kometsubumugi no Jidori Doria Gozen" ครีมโดเรียที่ใช้ข้าวบาร์เลย์แปรรูปทรงข้าว มีทั้งผักและเนื้อไก่แสนอร่อย หนึ่งในเมนูที่คุณSTAYบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆ!

美膳 麦や七蔵
▲SAY : "ทั้งเนื้อและผักสดมาก อร่อยมาก!!"

美膳 麦や七蔵
▲Kometsubumugi no Jidori Doria Gozen

美膳 麦や七蔵
▲Omugi Koromo no Tenpura Gozen

美膳 麦や七蔵
▲Hakata Gozen (※เป็นเมนูอบที่มีเฉพาะช่วงเท่านั้น)

美膳 麦や七蔵
▲The "Wafu Chanpon Go-sen (※เป็นเมนูอบที่มีเฉพาะช่วงเท่านั้น)

Bizen Mugi ya Nanakura

ที่อยู่ : 9F KITTE Hakata, 9-1 Hakataeki Chuogai, Hakata-ku, Fukuoka
โทร : 092-260-6336
เวลาเปิดปิด : 11:00-23:00(last order: 22:00)
Home Page :http://www.mugibijin.co.jp/group/

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Yamada Marinao,Kozakai Yurie
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yamada Marina・คุณ Kozakai Yurie สำหรับ 1ท่าน!
 • Takada Yuuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Takada Yuuki สำหรับ 1ท่าน!
 • Asanuma Shintaro,Toyonaga Toshiyuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Asanuma Shintaro・คุณ Toyonaga Toshiyuki สำหรับ 1ท่าน!
 • Hase Norihito Ito Kent
 • * รับลายเซ็นต์จากคุณ Hase Norihito and Ito Kent! Winner announced!
 • SOMEIYOSHINO51
 • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !