asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

แผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งทะเลแปซิฟิคแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น


เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในหลายพื้นที่
ทางสตาฟของ asianbeat ขออธิษฐานให้ดวงวิญญานของผู้ล่วงลับทุกท่านสู่สุขคติ
และขอให้ผู้ประสบภัยทุกท่านอยู่รอดปลอดภัย

เหตุการณ์ที่น่าเจ็บปวดในคราวนี้ มีผู้ให้ความกรุณาห่วงใยและสอบถามเข้ามามากมาย
จากทั้งภายในญี่ปุ่นและทั่วเอเชีย
เราทุกคนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ในอดีตที่ผ่านมา ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับอุปสรรคยากลำบากมากมาย
แต่ก็สามารถก้าวข้ามพ้นสิ่งเหล่านั้นมาได้ทุกครั้ง

ทำไม จึงสามารถทำเช่นนั้นได้?

ก็เพราะเราเชื่อมั่นในตัวของพวกเรา
เพราะเราเชื่อมั่นในตัวของชาวญี่ปุ่นแต่ละคนแต่ละคน

เราเชื่อมั่นว่า ป็อปคัลเจอร์จะเป็นรากฐานใหม่ของค่านิยมและรสนิยมที่เรามีร่วมกัน
ในกลุ่มหนุ่มสาวภูมิภาคเอเชีย

ดังนั้น จากนี้ไปพวกเราก็จะมุ่งมั่นสร้างรอยยิ้ม กระชับสัมพันธไมตรี
โดยการสร้างสรรค์เวบไซต์ให้ก้าวหน้าต่อไป

เชื่อแน่ว่า ไมตรีอันดีนี้จะเป็นแสงแห่งความหวังสำหรับญี่ปุ่นและมิตรต่อไปในอนาคต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่เสียหายและผู้ประสบภัยได้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

ขอให้เชื่อญี่ปุ่น ญี่ปุ่นจะพยายาม

asianbeat