asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

การสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของนักศึกษาชาวต่างชาติในจังหวัด

สมาคมนักศึกษาชาวต่างชาติของจังหวัดฟูกูโอกะ(FOSA) (Fukuoka Overseas Students Association) กับสมาคมเพื่อนนักศึกษาชาวจีน(Chinese Students and Scholars Association in Japan) ได้ร่วมกันไปทำการเรี่ยรายเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว ใน วันที่ 19、20、22 เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ เป็นเวลา 3 วัน ที่ฟูกูโอกะเทนจิน

 ประธานสมาคมของนักศึกษาต่างชาติจังหวัดฟูกูโอกะ คุณเอ็ง จากประเทศจีน ได้อธิบายเกี่ยวกับ
สาเหตุของการกระทำในครั้งนี้ว่า เมื่อตอนที่ประเทศจีนชิเซ็งเกิดแผ่นดินไหว ในครั้งนั้น ก็ได้รับความ
ช่วยเหลือจากชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก นักศึกษาที่ได้รับทุนมาเรียนก็มีมาก ทุกๆคนมีความคิดเห็น
เหมือนกันหมด คืออยากจะตอบแทนบุญคุณประเทศญี่ปุ่น จึงได้ร่วมใจกันมาทำ

เงินที่ได้รวบรวมจากผู้คนที่นำมาบริจาดทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 340,767 เยนนั้น ได้นำเงินทั้งหมด
ไปมอบให้กับ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสนับสนุนสังคม จังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมกันกับของจังหวัดฟูกูโอกะ

ความรู้สึกของทุกๆคนที่มีต่อผู้ที่ประสบภัยพิบัตินั้น ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็เหมือนกันหมด ก็ขอ
ภาวนาให้ความมีน้ำใจของนักศึกษาต่างชาติ จังหวัดฟูกูโอกะเหล่านี้ ได้ส่งไปถึงผู้ประสบภัย
พิบัติทุกๆท่านด้วยเทอญ


募金活動中.jpg
■มีผู้นำเงินมาร่วมบริจาคกันอย่างมากมาย
募金手渡し.jpg
■ คุณเอ็งประธานสมาคมนักศึกษาต่างชาติได้นำเงินที่ได้รับจากการบริจาดมามอบให้กับผอ. โทมิยาซุ

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

INFORMATION