asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ประกาศผลการประกวด asianbeat・FACo Thai Kawaii Ambassador Contest 2016(1/2)

Previous  |  
ร่วมโหวตผลการประกวด Thai Kawaii Ambassador 2016

ได้เวลาประกาศผลแล้วค่ะ Thai Kawaii Ambassador ที่จะได้ไปร่วมงาน Fukuoka Asia Collection คือ...

การโหวตผ่านหน้าเว็ป ที่จัดขึ้นประมาณ 1 เดือนครึ่ง「asianbeat・FACO Thai Kawaii Ambassador Contest 2016」ที่จัดขึ้นประมาณ 1 เดือนครึ่ง

ผลการโหวตของทุกคน เราได้ผู้คัดเลือก Thai Kawaii Ambassador อีก 1 คนแล้วค่ะที่จะได้ ไปร่วมงาน Fukuoka Asia Collection ที่จะจัดขึ้นเดือนมีนาคม 2016 นี้

10 คนจากการคัดเลือกของนิตรสารแฟชั่น ViVi Thai Edition และ 48 คนจากการประกวด SCawaii! Girls Contest 2015 รวมทั้งหมด 58 คน แล้วใครใน 58 คนนี้จะเป็นผู้ได้รับบัตรเชิญไปงาน Fukuoka Asia Collection กันนะ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการโหวตผ่านเว็ป asianbeat คือ....
 
Entry No.9
คุณ Kornkanok Boonkua (Wow)


Kornkanok Boonkua (Wow)

ยินดีด้วยนะคะ!!!
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูประวัติผู้ประกวด
Thai Kawaii Ambassador อีก 1 คน
คือ ผู้ชนะการประกวด SCawaii Girls Contest 2015 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม

Entry No.5
คุณ Pavida Wongsirisub (Mine)

Pavida Wongsirisub (Mine)

ยินดีด้วยนะคะ!!!
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูประวัติผู้ประกวด
ทาง asianbeat ของเราจะรายงานความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่ทางผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ท่านได้เข้าร่วมงานเดินแฟชั่น FACo ในฐานะทูตไมตรี asianbeat・FACo Kawaii ด้วย โปรดติดตามนะคะ!⇒ร่วมโหวตผลการประกวด Thai Kawaii Ambassador 2016

⇒asianbeat・FACo Kawaii Ambassador Contest 2016 
Previous  |