asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

การประกวดภาพวาด จินตนาการฟูกูโอกะ ประกาศผล!(1/8)

Previous  |  
f4c839413a2816.jpg
การประกวดภาพวาดอิราส ที่ทำการเปิดรับสมัครจากเยาวชนไทยที่ชอบวาดภาพอิราส ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือผลิตภัณฑ์ของฟูกูโอกะ 『ประกวดภาพวาดอิราส ฟูกูโอกะแปลงโฉม 』ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 32 ผลงาน ได้รับคะแนนโดยการโหวดสียงจากหลายๆท่าน กำลังใกลัที่จะถึงกำหนดวันประกาศผลแล้วนะคะ !


ผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งสองผลงานนั้นเป็นผลงานที่นำเอาสตอเบอรี่ ซึ่งเป็น
ผลไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมาจินตนาการ ดูเหมือนว่า พอเอ่ยถึง 「ฟูกูโอกะ」 จะทำให้นึกถึง
สตอเบอรี่ได้ทันที


ผลงานชนะเลิศได้แก่ผลงานชิ้นนี้ !!⇒

Previous  |