asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

การประกวดภาพวาด จินตนาการฟูกูโอกะ ประกาศผล!(1/8)

Previous  |  
イラコン長タイ.jpg
การประกวดภาพวาดอิราส ที่ทำการเปิดรับสมัครจากเยาวชนไทยที่ชอบวาดภาพอิราส ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือผลิตภัณฑ์ของฟูกูโอกะ 『ประกวดภาพวาดอิราส ฟูกูโอกะแปลงโฉม 』ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมด 32 ผลงาน ได้รับคะแนนโดยการโหวดสียงจากหลายๆท่าน กำลังใกลัที่จะถึงกำหนดวันประกาศผลแล้วนะคะ !


ผลงานยอดเยี่ยมและผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือก ทั้งสองผลงานนั้นเป็นผลงานที่นำเอาสตอเบอรี่ ซึ่งเป็น
ผลไม้ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมาจินตนาการ ดูเหมือนว่า พอเอ่ยถึง 「ฟูกูโอกะ」 จะทำให้นึกถึง
สตอเบอรี่ได้ทันที


ผลงานชนะเลิศได้แก่ผลงานชิ้นนี้ !!⇒

รับสมัคร! ออกแบบและวาดรูป 「รถยนต์ในอนาคต100ปีข้างหน้า」!

รางวัลดีเด่นสุดได้เครื่องเกมส์「Nintendo Wii」!

รายละเอียดจะประกาศในวันที่28 ธ.ค. 2554!


illust_s.jpg
Previous  |