asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ประกาศผลการประกวดภาพวาด FUKUOKA ILLUST CONTEST(1/6)

Previous  |  
banner_th.jpg

ขอบคุณค่ะสำหรับผลงานที่ส่งเข้ามามากมาย!

การประกวดภาพวาดอิราส ที่ทำการเปิดรับสมัครจากเยาวชนไทยที่ชอบวาดภาพอิราส ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ หรือผลิตภัณฑ์ของฟูกูโอกะ 『ประกวดภาพวาดอิราส ฟูกูโอกะแปลงโฉม 』ผลงานที่ส่งเข้ามาทั้งหมดปีนี่้มีมากถึง 45 ผลงานเทียบกับปีที่แล้วที่มีแค่ 32 ผลงาน ซึ่งในผู้ที่สมัครเข้ามานั้นมีคนที่เคยได้รับรางวัลถึงสามสมัยก็มีค่ะ


ผลงานที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่เหมือนการประกวด 2 ครั้งที่ผ่านมาคือการจินตนาการถึงสตอเบอรี่ ผลไม้ที่ถือเป็นตัวแทนของจังหวัดฟุคุโอกะ รองลงมาเป็นราเมงและนืวากะเมน และยิ่งไปกว่านั้นปีนี้มีผลงานแปลกๆใหม่ๆ ตามจินตนาการของแต่ละคนเข้าร่วมมากมาย ทำให้กองบรรณาธิการของเราประทับใจอย่างมาก อีกอย่างปีนี้ดูเหมือนว่าจินตนาการรูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดญี่ปุ่นแบบสั้น พร้อมด้วยถุงเท้ายาวจะมีเข้ามามากเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ดัดแปลงตามแฟชั้นปัจจุบัน ทำให้ออกมาดูน่ารักมาก

ปีนี้ทาง asianbeat ทั้งภาคญี่ปุ่นและไทยเปืดให่้มีการโหวตคะแนนเข้ามา ระหว่างวันที่ 30 กันยา - 14 ตุลาที่ผ่านมา และจากผลโหวตทั้งหมดที่ได้มา เราได้ผู้ชนะเลิศ 1 ท่าน รองชนะเลิศ 1 ท่าน และรางวัลชมเชย 3 ท่าน
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการโหวตครั้งนี้ค่ะ

ประกาศผลแล้วค้า!

ผลประกาศการประกวด!⇒
Previous  |