asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

asianbeat דBig Mountain Music Festival” แคมเปญ

  แจ้งเกี่ยวกับผลการจับฉลาก ของรางวัล และแคมเปญต่างๆของอาเซียบีส

  yukata.pngoverview-hero-gen6.jpg

  ลองเข้าเช็คในเว็บไซด์ภาคภาษาไทยดูนะคะ เผื่อจะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า!!
  NEW iPod nano(8GB) …1ท่าน
  ชุดเซ็ทของยูกะตะ …1ท่าน
  นาฬิกาข้อมือออริจินอลของ asianbeat…2 ท่าน
  รองเท้าแตะ(beach sandal )ออริจินอลของ asianbeat…2 ท่าน
  ของสำหรับประดับโทรศัพท์มือถือออริจินอลของ asianbeat…2 ท่าน


  วิธีการส่งสมัครเข้าจับรางวัล

  กรุณาส่งมาสมัครพร้อมกับให้ กรอกชื่อ เมล์ address และคำตอบ ด้วย

  ■ระยะเวลาการรับสมัคร 2010.12.10(Fri.)-2010.12.22(Wed.)
  ※ผู้ที่ถูกรางวัล จะแจ้งให้ทราบทางเมล์  Thank you very much for your applying!!

  ⇒คุณ Rieco นักร้องหน้าใหม่ผู้คว้าชัยชนะเลิศในงาน FMF(FUKUOKA MUSIC Factory) ได้ไปเข้าร่วมงาน BMMF(Big Mountain Music Festival ด้วย
  The PRESENT Winner!!

  NEW iPod nano(8GB) … Khun Kochakorn
  ชุดเซ็ทของยูกะตะ … Khun Sangrawee


  Congratulations!!

  ※We will contact all winners by email.