asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

asianbeat דBig Mountain Music Festival” แคมเปญ

แจ้งเกี่ยวกับผลการจับฉลาก ของรางวัล และแคมเปญต่างๆของอาเซียบีส

yukata.pngoverview-hero-gen6.jpg

ลองเข้าเช็คในเว็บไซด์ภาคภาษาไทยดูนะคะ เผื่อจะได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า!!
NEW iPod nano(8GB) …1ท่าน
ชุดเซ็ทของยูกะตะ …1ท่าน
นาฬิกาข้อมือออริจินอลของ asianbeat…2 ท่าน
รองเท้าแตะ(beach sandal )ออริจินอลของ asianbeat…2 ท่าน
ของสำหรับประดับโทรศัพท์มือถือออริจินอลของ asianbeat…2 ท่าน


วิธีการส่งสมัครเข้าจับรางวัล

กรุณาส่งมาสมัครพร้อมกับให้ กรอกชื่อ เมล์ address และคำตอบ ด้วย

■ระยะเวลาการรับสมัคร 2010.12.10(Fri.)-2010.12.22(Wed.)
※ผู้ที่ถูกรางวัล จะแจ้งให้ทราบทางเมล์Thank you very much for your applying!!

⇒คุณ Rieco นักร้องหน้าใหม่ผู้คว้าชัยชนะเลิศในงาน FMF(FUKUOKA MUSIC Factory) ได้ไปเข้าร่วมงาน BMMF(Big Mountain Music Festival ด้วย
The PRESENT Winner!!

NEW iPod nano(8GB) … Khun Kochakorn
ชุดเซ็ทของยูกะตะ … Khun Sangrawee


Congratulations!!

※We will contact all winners by email.WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

INFORMATION