asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

~แคมเปญรางวัลจากอาเซียบีส~

แจ้งเกี่ยวกับผลการจับฉลาก ของรางวัล และแคมเปญต่างๆของอาเซียบีส

ข้อมูลใหม่ล่าสุด
2010.06.25 ◎ranKing ranQueen สินค้าที่ติดอันดับ 1-5 จากร้าน ranKing ranQueen ที่เทนจิน ฟูกูโอกะ จะจับ ฉลาก ทุกอาทิตย์

สมัครจับรางวัลเชิญทางนี้
This Weeks present was won by 林 珊萱 of Taiwan. Congratulations.

ของรางวัล

all.jpg
ranKing ranQueen สินค้าที่ติดอันดับ 1-5 จากร้าน ranKing ranQueen ที่เทนจิน ฟูกูโอกะ จะจับฉลาก ทุกอาทิตย์

■วิธีการสมัคร
สมัครได้โดยการกรอกข้อความในแบบฟอร์ม พิมพ์ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ เมล์Address แล้วส่งมาที่เว็บไซด์
「asianbeat」กรุณากรอกความรู้สึก และความคิดเห็นมาให้ด้วย

■ระยะเวลาการรับสมัคร 2010.6.25(Fri.)~2010.7.2(Fri)

※ผู้ที่ถูกรางวัล จะแจ้งให้ทราบทางเมล์

สมัครจับรางวัลเชิญทางนี้

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

INFORMATION