asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

[30days Real Report] asian girls ver. KONOMI AKIRA(1/7)

Previous  |  

konomi_s.jpgDay.22 นำเสนอคอสเพล 【MACROS F】

ร่วมกันทำรูปถ่ายกับเครื่องบินกับเพื่อน ทำเทคนิครูปฟีเกียร์กับคนมาประกอบเข้าด้วยกัน ถ่ายรูปซ้ำหลายครั้งเพื่อที่จะได้ภาพที่ผ้าแผ่กว้างออกมาได้อย่างสวยงาม Sherylที่ฉันแต่งคอสเพลเป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จะถ่ายฉากนั้นไปพร้อมกับร้องเพลงที่บนเวทีจริงด้วยนะ บินไปเลย♪
w1_k01.jpg w1_k02.jpg

w1_k03.jpg w1_k04.jpg


Previous  |