asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Cosplayers Laboratory -ประเทศจีน- by asianbeat Cosplayers No.4 Aliga

Cosplayers Laboratory -ประเทศจีน-
โปรเจคยอดนิยม “Cosplayers Laboratory” -เวอร์ชั่นภาษาจีน- by asianbeat! เราจะขอแนะนำเหล่าคอสเพลย์อันดับต้นๆ ของประเทศจีนที่คัดสรรมาแล้ว ในครั้งที่ 4 เป็นการปรากฎตัวของคุณ Aliga ที่ถนัดคอสฯ คาแรคเตอร์น่ารักๆ เป็นพิเศษค่ะ!

Cosplayers No.4 Aliga

Aliga
■Profile
・ชื่อในวงการคอสเพลย์: Aliga
・ที่อยู่ปัจจุบัน: กวางโจว, ประเทศจีน
・ประวัติการคอสเพลย์: 4 ปี
・ตัวละครที่เชี่ยวชาญ:Akaza Akari จากเรือง “YuruYuri”

■Link
Weibo:http://www.weibo.com/littlealiga
Facebook:https://www.facebook.com/aileduoaliga

คลังภาพของคุณ Aliga

คลังภาพของคุณ Aliga

บทสัมภาษณ์ของคุณ Aliga

บทสัมภาษณ์ของคุณ Aliga