asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Cosplayers Laboratory - ประเทศญี่ปุ่น- Cosplayers No.11 Kuromitsu (คุโรมิสึ)

[Cosplayers Laboratory] - Japan -
นำเสนอบทสัมภาษณ์และภาพถ่ายของนักแต่งตอสเพลย์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีผลงานไปทั่วโลก เราไปชวามจริงจังตั้งใจของพวกเขาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจมากมายกันเลยค่ะ!

Cosplayers No.11 Kuromitsu (คุโรมิสึ)

ครั้งที่ 11 มาถึงคิวของคุณ Kuromitsu (คุโรมิสึ) ผู้แต่งคอสเพลย์ Ciel Phantomhive “Black Butler” ที่ผ่านมาผลิตชุดคอสเพลย์ Ciel มามากกว่า 100 ชุดแล้ว! เอาล่ะอย่ารอช้ากันดีกว่า เรามาชมความรักในคอสเพลย์อันแรงกล้าของคุณคุโรมิสึกันดีกว่าค่ะ
img_1.jpg
■Profile
・ชื่อในวงการคอสเพลย์ : Kuromitsu (คุโรมิสึ)
・ประสบการณ์คอสเพลย์ : 10 ปี
・ที่อยู่ปัจจุบัน : โตเกียว
・ประวัติที่ผ่านมา : เคยลงนิตยสารและหนังสื่อต่างๆ
・ตัวละครคอสเพลย์ที่เชี่ยวชาญ : Ciel Phantomhive “Black Butler”
・ค่าใช้จ่ายในการคอสเพลย์ (รายเดือน) : ผลิตประมาณ 2-5 ชุด ค่าจัดทำอยู่ที่ 5,000-10,000 เยน เมื่อร่วมค่าถ่ายภาพจะอยู่ที่ประมาณ 30.000 เยน

■Link
ARCHIVE:http://www.cosp.jp/prof.aspx?id=72447
Twitter:https://twitter.com/kuromitu963232

คลังภาพถ่าย Cosplayers No.11 Kuromitsu (คุโรมิสึ)

黒蜜写真館

บทสัมภาษณ์ Cosplayers No.11 Kuromitsu (คุโรมิสึ)

黒蜜インタビュー