asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Cosplayers Laboratory - ประเทศญี่ปุ่น- Cosplayers No.14 Ryou (เรียว)

costop-01.jpg
นำเสนอบทสัมภาษณ์และภาพถ่ายของนักแต่งตอสเพลย์จากประเทศญี่ปุ่นที่มีผลงานไปทั่วโลก เราไปชมความจริงจังตั้งใจของพวกเขาพร้อมกับเรื่องราวน่าสนใจมากมายกันเลยค่ะ!

Cosplayers No.14 Ryou (เรียว)

ตอนที่ 14 คุณเรียว นักคอสเพลย์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่เธอให้ความสำคัญที่สุดในการคอสเพลย์ คือ "ผลงาน" เธอได้แรงบรรดาลใจมาจากตัวละคร Shiro Yoshiwara เรื่อง “Adekan” ซึ่งรายละเอียดการคอสเพลย์ของเธอนั้นไร้ที่ติจริงๆ
img_20s.jpg
■Profile
ชื่อในวงการคอสเพลย์ : Ryou (เรียว)
ประสบการณ์คอสเพลย์ : 8 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน : ภูมิภาคคิงคิ
ตัวละครคอสเพลย์ที่เชี่ยวชาญ : ที่คอสเพลย์บ่อยๆ คือ Athrun Zala เรื่อง "Gundam Seed" และShiro Yoshiwara เรื่อง “Adekan”
ค่าใช้จ่ายในการคอสเพลย์ : แต่ละเดือนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ว่าคอสเพลย์ตัวละครอะไร แต่โดยเฉลี่ยตกอยู่ประมาณ 2 หมื่นเยนต่อเดือนค่ะ อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับตัวละครด้วย พยายามคุมให้ไม่เกิน 1 หมื่นเยน หากทำเสื้อผ้าเองอย่างเรื่อง "Adekan" ก็มีเกิน 1 หมื่นเยน ซึ่งยังไม่ร่วมค่าเดินทางและค่าสตูดิโอในแต่ละครั้งด้วย เป็นงานอดิเรกที่ต้องใช้เงินจริงๆ (ฮ่าๆ)

■Link
COSPLAYERS ARCHIVE
World cosplay
Twitter

คลังภาพถ่าย Cosplayers No.14 Ryou (เรียว)

燎写真館

บทสัมภาษณ์ Cosplayers No.14 Ryou (เรียว)

燎インタビュー