asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

Onnies’ Happy Trip in Fukuoka! -Day.1-(1/8)

  Previous  |  

  onnie's Happy Trip in Fukuoka

  ศาลเจ้าดาไซฟุ (Dazaifu Tenmangu)

  ได้ยินว่าเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มาก เพราะสร้างขึ้นตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน
  สามารถสัมผัสได้ถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่เลยค่ะ
  โดยศาลเจ้าแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ค่ะ นั่นคือ องค์ชายมิชิซาเนะ ซึงาวาระ ซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องขอพรด้านการศึกษาค่ะ ฉันเลยตั้งใจขอพรทันทีเลยค่ะ
  บริเวณรอบๆศาลเจ้า มีร้านขายของฝากเยอะมากค่ะ
  ของขึ้นชื่อของที่นี่ คือ ขนมที่ชื่อว่า UMEGAEAMOCHI ฉันเองก็ได้ลองกินดูแล้ว อร่อยมากๆเลย(^-^)

  a_s07.jpg

  ทางเข้าถนนดะไซฟุค่ะ

  a_s08.jpg
  ประตูใหญ่มาก

  a_s01.jpg

  มีสวนสวยๆด้วย ♪

  a_s02.jpg

  เราต้องล้างมือตรงนี่ก่อน น้ำตรงนี้เย็นมากค่ะ (T-T)
  Previous  |  

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • Hase Norihito Ito Kent
  • * Win a card signed by Hase Norihito and Ito Kent! Apply by 8 December 2019!
  • LinQ
  • *รับลายเซ็นต์จากคุณ LinQ สำหรับ 2 ท่าน!
  • 10JIN ACTOR
  • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yunosuke Matsushima・คุณ Takumi Magoshi・คุณ MOTO ศิลปินจากวง 10JIN ACTOR สำหรับ 2 ท่าน!Winner announced!