asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ไปลองมาแล้วค่ะ แฟชั่นโลลิต้า ~เวอร์ชั่นสุภาพสตรี~(1/10)

Previous  |  
bana02_465.jpg

โมเดล:นัตสึโกะ ทาจิริ

【Before】ปกติแล้วชอบแฟชั่นสไตล์บอยอิช แต่พอแปลงโฉมด้วยแฟชั่นโลลิต้าแล้ว...

008.JPG

20100725_143252.jpg
Previous  |