asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

MANNER UP TENJIN STYLE 2010 Event Report by Kongsombat Prin

prin564.jpg

ความรู้สึกที่มีต่องานกิจกรรม

prin_.jpgภายในวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม 2553 ณ เมืองฟุกุโอดะบริเวณสวนสาธารณะกลางเทนจิน ได้มีการจัดงานกิจกรรม Manner Up Tenjin style 2010 และกระผมก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันนั้น โดยเป้าหมายของกิจกรรมของงานที่จัดขึ้นนั้นมีขึ้นเนื่องจากภายในเมืองฟุกุโอคะการใช้จักรยานนั้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงการออกแบบเสื้อกันฝนที่มีลักษณะเข้ากับสภาพแฟชั่นสมัยใหม่ๆนั้นดูเหมือนว่าจะหาได้ยาก ดังนั้นภายในงานจึงมีเป้าหมายที่อยากจะนำเสนอการออกแบบเสื้อกันฝนที่ตอบรับกับแฟชั่นของคนในฟุกุโอคะ นอกจากนี้ภายในงานยังมีเป้าหมายที่จะให้ความรู้การขับขี่จักรยานที่ถูกต้องและการลดอุบัติเหตุเบื้องต้นแกผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย
ในช่วงแรกของงานมีการประกวดการออกแบบเสื้อกันฝนจากฝีมือของเด็กวัยรุ่นในหลายรูปแบบ ที่มีเป้าหมายการออกแบบเพื่อหาเสื้อกันฝนที่มีไอเดียดีที่สุดของงานจาก 15 แบบที่ส่งเข้าร่วมประกวด แต่เนื่องจากกระผมไม่สามารถอยู่ร่วมงานจนถึงเวลาการตัดสินประกาศผลได้ จึงรู้สึกเสียดายมาก แต่ความคิดของตัวเองนั้นแอบเชียร์แบบเสื้อกันฝนที่มีลักษณะคล้ายคิโมโนของญี่ปุ่นเพราะรู้สึกว่าเป็นการออกแบบที่โดดเด่นมีการผสมผสานความเป็นเอกลักษณ์ ในรูปแบบเสื้อกันฝนได้มากที่สุด ถึงแม้ว่าในเรื่องของประสิทธิภาพการใช้งานจะดูน้อยก็ตามที
ช่วงให้ความรู้ในการขับขี่จักรยานที่ถูกต้อง กระผมไม่เคยรู้เลยว่าเราควรจะต้องคิดว่าจักรยานนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะที่เทียบเท่ากับรถยนต์ และควรไม่ทำการดังนี้ในขณะขี่จักรยาน หนึ่ง ห้ามขี่สองคนในคันเดียวกัน สองห้ามใช้หูฟังฟังเพลงขณะขับขี่ สามและสี่ห้ามกางร่มและคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่ ซึ่งกระผมมักจะใช้หูฟังฟังเพลงในขณะขับขี่ทุกครั้ง
ในช่วงการเดินขบวนรณรงค์ให้ความรู้การขับขี่จักรยานที่ถูกต้องแก่ประชาชนนั้น ทุกคนจะใส่เสื้อกันฝนหลากสีและถือป้ายที่ให้ความรู้แก่ประชาชนและเดินขบวนแถวบริเวณเทนจิน ถึงแม้ภายในวันนั้นจะมีอากาศร้อนมาก แต่ผมก็รู้สึกสนุกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวน แต่ท้ายสุดที่ผมรู้สึกเสียดายคือหากผมรู้ว่ามีการออกแบบประกวดเสื้อกันฝน ผมมั่นใจว่าผมอยากนำเสนอผลงานการออกแบบของตัวเองเช่นกัน


風景282.jpg
子供小.jpg
aq.jpg
aw563.jpg
レインコート集合564.jpg