asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

รายงาน SUNSET LIVE 2010【วันที่2ของงาน】

sunsetlive_banner_564.jpg
เสนอสภาพรายงานวันที่2 ของ SUNSET LIVE 2010

9/4【วันที่สอง ครึ่งแรก】

sunsetlive_2日目前半.jpg

9/4【วันที่สอง ครึ่งหลัง】

sunsetlive_2日目後半.jpg

บทความที่เกี่ยวข้องดูได้ที่นี่