asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Asia Stage Photo(1/30)

Previous  |  
FUKUOKA ASIA COLLECTION เป็นเทศกาลทีแสดงถึงความสัมพันธ์อันลึก.ซึ้งของ FACo กับ
เอเซีย สมกับชื่อของงานเลยและในปีนี้ การแสดงในส่วนของ FACo MEETS ASIA นั้น มีแขกรับ
เชิญจากทางเอเซียชึ้นมาปรากฎโฉมด้วย ได้แก่ (ประเทศจีน ไทย ไต้หวัน ) เวทีอันดับแรกเป็นการ
แสดงโชว์จากทูต asianbeat×FACo Kawaii ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยการโหวดเสียงทางเว็บไซด์ของ
asianbeat เวทีอันดับที่ 3 เป็นการเผยโฉมโมเดลในสังกัดของนิตยสารแฟชั่นญี่ปุ่นที่ทำการออก
จำหน่ายในเอเซีย บรรยากาศภายในงานนั้นต็มไปด้วยความสนุกสนานครึกครื้น จากนี้ไปจะขอนำ
ภาพถ่ายความเป็นไปของแขกรับเชิญจากเอเซียมาเสนอตามลำดับถ้าคลิกตรงรูปถ่าย รูปจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
●ซ้อมบนเวที Asia Stage ก่อนถึงวันงานหนึ่งวัน
 ทูตคาวายอิของเอเซียต่างมารวมตัวกันเพื่อรับฟังคำแนะนำของการเดินโชว์
_MG_8638.JPG
Previous  |