asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

FACo2013 After Report

  del.icio.us
  FACo2013 After Report

   「FACo 2013 After Report」คือ การรายงานบรรยากาศโดยรวมของงาน FACo ทั้งหมด อาทิเช่น เบื้องหลังเวทีของเหล่าทูตเยาวชนไมตรี และก็ไดอารี่ทีเหล่าบรรณาธิการต่างประเทศและเหล่าทูตเยาวชนได้เขียนถึงในช่วงที่พักอยู่ฟุกุโอกะ รวมไปถึงบทความที่ Aki Furuie นางแบบของแบรนด์ MariettA ได้บอกกล่าวถึงงานนี้ด้วยเช่นกัน อย่าลีมติดตามชมนะคะ ^^
  Event Report
  Visitors' Diary
  MariettA's Diary
  World Fashion Snap FACo2013edition

  Related Articles