asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

FACo2013 After Report

  del.icio.us
  FACo2013 After Report

   「FACo 2013 After Report」คือ การรายงานบรรยากาศโดยรวมของงาน FACo ทั้งหมด อาทิเช่น เบื้องหลังเวทีของเหล่าทูตเยาวชนไมตรี และก็ไดอารี่ทีเหล่าบรรณาธิการต่างประเทศและเหล่าทูตเยาวชนได้เขียนถึงในช่วงที่พักอยู่ฟุกุโอกะ รวมไปถึงบทความที่ Aki Furuie นางแบบของแบรนด์ MariettA ได้บอกกล่าวถึงงานนี้ด้วยเช่นกัน อย่าลีมติดตามชมนะคะ ^^
  Event Report
  Visitors' Diary
  MariettA's Diary
  World Fashion Snap FACo2013edition

  Related Articles

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • costop_top-01.jpg
  • fukuoka otaku map
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • ◆ขอความกรุณาร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามสำหรับผู้อ่าน asianbeat (มีของรางวัล)
  • 선물
  • ◆และสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมการโหวตคะแนนกับเรานั้น คอยลุ้นรับของรางวัลเป็นขนมรวมจากเมืองฟุกุโอกะเท่านั้น 1 รางวัลจากเราเลยค่ะ
  • present

  INFORMATION