asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ป็อปคัลเจอร์ Now【ฉบับเอวา】

now_eva_564_en.jpg
นี่เป็นคอร์เนอร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราว“วันนี้”ของป็อปคัลเจอร์ญี่ปุ่นให้เห็นกันชัดๆ โดยเราจะนำตัวเลขสถิติต่างๆเกี่ยวกับป็อปคัลเจอร์ของญี่ปุ่นมาประมวลเข้าไว้ด้วยกันแล้วลองเปรียบเทียบกันดู

ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มสีสันความคึกคักแก่แผนการณ์ “Seifuku” โลกระลอกที่ 1 การคอแลบอเรชั่นกับ “เอวานเกเลี่ยน” ที่เริ่มขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง asianbeat และ CONOMi เราจึงได้จัดทำคอลัมน์ป็อปคัลเจอร์Now ภาคพิเศษ “ฉบับเอวา” ขึ้นมา

หากเราลองมองตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับเอวานเกเลี่ยนที่ได้สร้างตำนานเอาไว้มากมายในประวัติศาสตร์วงการอนิเมของญี่ปุ่น เราจะมองเห็นอะไรบ้าง?

01. เอวา x “Q” แปดพันล้านเยน

q.jpg

02. เอวานเกเลี่ยน x กาแฟ

coffee.jpg

03. เอวา x SMILE

smile.jpg

04. เอวา x PHONE

phone.jpg

05. เอวา x BD

BD.jpg

06. เอวา x comic

comic.jpg