asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

แนะนำโดยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่

แนะนำโดยแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่
"This is Fukuoka"เป็นคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมในการพาท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะในมุมมองของชาวต่างชาติ ครั้งนี้ "This is Fukuoka"ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ"This is Fukuoka-Season2-"
ครั้งนี้เราขอแนะนำมนต์สเน่ห์ของฟุกุโอกะในมุมมองของนักศึกษาต่างชาติ
ซึ่งเราจะทำการแนะนำเกี่ยวกับมนต์สเน่ห์ของเมืองฟุกุโอกะ โดยแบ่งเป็นแต่ละพื้นที่ ลองใช้อ้างอิงเวลาออกไปข้างนอกกันนะคะ!

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Yamada Marinao,Kozakai Yurie
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yamada Marina・คุณ Kozakai Yurie สำหรับ 1ท่าน!Winner announced!
 • Takada Yuuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Takada Yuuki สำหรับ 1ท่าน!Winner announced!
 • Asanuma Shintaro,Toyonaga Toshiyuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Asanuma Shintaro・คุณ Toyonaga Toshiyuki สำหรับ 1ท่าน!Winner announced!
 • SOMEIYOSHINO51
 • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !Winner announced!