asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

    This is Fukuoka
    "This is Fukuoka"เป็นคอลัมน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเป็นคอลัมน์ที่นักศึกษาต่างชาติจะพาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวเมืองฟุกุโอกะในมุมมองของตน และครั้งนี้ "This is Fukuoka"ได้กลับมาอีกครั้งในรูปแบบของ"This is Fukuoka -Season2-"
    โดยวันนี้เราขอแนะนำมนต์สเน่ห์ของฟุกุโอกะอีกมุมหนึ่ง นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฟุกุโอกะ