asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Kyufukuokaken Koukaidou Kihinkan(1/4)

Previous  |  
Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki

Kyufukuokaken Koukaidou Kihinkan

"Kyufukuokaken Koukaidou Kihinkan" ตั้งอยู่ใจกลาง Tenjin Central Park เป็นพิพิธภัณฑ์เรือนไม้สไตล์เรเนซองส์ของฝรั่งเศสที่ถูกสร้างขึ้นในปีเมจิที่ 43 สมัยหลังสงครามถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นศาลชั้นสูงประจำจังหวัดฟุกุโอกะ (Fukuoka High Court) และโรงเรียนมัธยมฟุกุโอกะเคนริทสึซุยซัง (Fukuoka Kenritsu Suisan High School) และถัดมาในปีโชวะที่ 59 ก็กลายมาป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ซึ่งไม่ได้มีความงดงามแค่ภายนอกอาคารเท่านั้น การตกแต่างภายในอาคารก็โออ่าหรูหราด้วยเช่นกันค่ะ

Kyufukuokaken Koukaidou Kihinkan
<คลิกที่รูปเพื่อดูรูปถัดไป>

PHOTO GALLERY

Kyufukuokaken Koukaidou Kihinkan

ที่อยู่:6-29 Nishinakasu, Chūō, Fukuoka, Fukuoka Prefecture 〒810-0002 JAPAN
Tel:092-751-4416
เวลาเปิด:9:00~18:00
วันหยุด:วันจันทร์ (ในกรณีที่วันจันทร์ตรงกับวันหยุด จะหยุดวันถัดไปแทน) และวันที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม
ค่าเข้าชม:ทั่วไป 200 เยน (160 เยน) เด็ก 100 เยน (80 เยน) ※ราคาใน ( ) เป็นราคาสำหรับกลุ่มคณะตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป
HP:http://www.fukuokaken-kihinkan.jp/
Facebook:https://www.facebook.com/fukuokakenkihinkan/
Instagram:fukuokaken_kihinkan2017
Previous  |