asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

สวนสวย

Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
เราไปถ่ายแบบกัน ณ สวนพฤกษศาสตร์แห่งเมืองฟุกุโอกะ ที่นี่จะเป็นสวนสไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย Japan University of Economics ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับแฟชั่นโลลิต้าได้ดีทีเดียว ไม่ว่าจะเปลี่ยนฤดูไปเช่นไร สวนแห่งนี้ก็ยังคงมีความสวยงามไปตามฤดูนั้นๆ
ลองมาใส่ชุดโลลิต้าสวยๆแบบคุณ Misako Aoki ในท่ามกลางพรรณไม้สีเขียวขจีและดอกไม้สวยๆนานาพันธุ์กันดูค่ะ
English Garden
สวนพฤกษศาสตร์เมืองฟุกุโอกะ

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • Fukuoka SoftBank HAWKS
  • *Win a Fukuoka SoftBank HAWKS "19 Dash! towel mufflers!