asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

สวนสวย

Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
เราไปถ่ายแบบกัน ณ สวนพฤกษศาสตร์แห่งเมืองฟุกุโอกะ ที่นี่จะเป็นสวนสไตล์อังกฤษ ตั้งอยู่ในบริเวณของมหาวิทยาลัย Japan University of Economics ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะกับแฟชั่นโลลิต้าได้ดีทีเดียว ไม่ว่าจะเปลี่ยนฤดูไปเช่นไร สวนแห่งนี้ก็ยังคงมีความสวยงามไปตามฤดูนั้นๆ
ลองมาใส่ชุดโลลิต้าสวยๆแบบคุณ Misako Aoki ในท่ามกลางพรรณไม้สีเขียวขจีและดอกไม้สวยๆนานาพันธุ์กันดูค่ะ
English Garden
สวนพฤกษศาสตร์เมืองฟุกุโอกะ