asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

World Fashion Snap / TOKYO ULTRA JAPAN 2014(5/30)

■Nami Ishizaka

ULTRA JAPAN

ULTRA JAPAN

ULTRA JAPAN

ULTRA JAPAN
■ชื่อ/อายุ
Nami Ishizaka (24ปี)

■อาชีพ


■จุดเด่นของแฟขั่นวันนี้
HankulHangul

■สถานที่ที่ชอบไปซื้อของ
Harajuku

■แบรนด์ที่ชื่นชอบ
LUMINE EST
■สื่งที่เป็นแนวในการเลือกแฟชั่น
ดูจากผู้คนต่างๆใน instagram

■คติพจน์ของสไตล์คุณ
อิสระภาพ!

■สิ่งที่ตนสนใจมากที่สุดตอนนี้
instagram

■คำพูดก่อนจาก
เริ่มมันกันใหญ่แล้วค่ะ!!

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • 10JIN ACTOR
  • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yunosuke Matsushima・คุณ Takumi Magoshi・คุณ MOTO ศิลปินจากวง 10JIN ACTOR สำหรับ 2 ท่าน!