asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook
 • Instagram

World Fashion Snap / TOKYO ULTRA JAPAN 2014(5/30)

■Nami Ishizaka

ULTRA JAPAN

ULTRA JAPAN

ULTRA JAPAN

ULTRA JAPAN
■ชื่อ/อายุ
Nami Ishizaka (24ปี)

■อาชีพ


■จุดเด่นของแฟขั่นวันนี้
HankulHangul

■สถานที่ที่ชอบไปซื้อของ
Harajuku

■แบรนด์ที่ชื่นชอบ
LUMINE EST
■สื่งที่เป็นแนวในการเลือกแฟชั่น
ดูจากผู้คนต่างๆใน instagram

■คติพจน์ของสไตล์คุณ
อิสระภาพ!

■สิ่งที่ตนสนใจมากที่สุดตอนนี้
instagram

■คำพูดก่อนจาก
เริ่มมันกันใหญ่แล้วค่ะ!!

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • Yamada Marinao,Kozakai Yurie
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Yamada Marina・คุณ Kozakai Yurie สำหรับ 1ท่าน!
 • Takada Yuuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Takada Yuuki สำหรับ 1ท่าน!
 • Asanuma Shintaro,Toyonaga Toshiyuki
 • *รับลายเซ็นต์จากคุณ Asanuma Shintaro・คุณ Toyonaga Toshiyuki สำหรับ 1ท่าน!
 • Hase Norihito Ito Kent
 • * รับลายเซ็นต์จากคุณ Hase Norihito and Ito Kent! Winner announced!
 • SOMEIYOSHINO51
 • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !