asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook
  • Instagram

That's why I love you FUKUOKA~หลายเรื่องน่ารักจากฟุกุโอะกะ~#23 โอกาสเที่ยวอวกาศ(1/8)

Previous  |  

#23 โอกาสเที่ยวอวกาศ

04.jpg
©eeny meeny miny mo
คนเมืองร้อนอย่างเราๆ คงอยากมีโอกาสเดินท่ามกลางการโปรยปรายของหิมะสักครั้งในชีวิต
ผมก็เป็นหนึ่งในคนเมืองร้อนผู้มีความฝันหนาวๆ แบบนั้น
แล้วเช้านี้ฝันของผมก็เป็นจริง จริงแบบจะแจ้งมาก
03.jpg
©eeny meeny miny mo
เช้านี้ปลายทางของผมอยู่ที่สถานีรถไฟชื่อ Space World
เหมือนกำลังจะไปสถานีอวกาศยังไงชอบกล
ทางรถไฟย่านนี้ยกตัวไปตั้งรางบนเสา อารมณ์คล้ายรถไฟฟ้าบ้านเรา
เส้นทางโอนไปทางซ้าย เอนไปทางขวาตลอด
สถานี Space World ตั้งอยู่ตรงทางโค้งพอดี
คงพอนึกออกว่า ในการออกแบบทางหลวงที่รถวิ่งเร็วๆ นั้น
ช่วงที่เป็นทางโค้งมักจะเป็นพื้นเอียง เพื่อกันรถหลุดโค้ง
ทางรถไฟช่วงหัวโค้งตรงสถานีนี้ก็เช่นกัน
เมื่อรางเอียง เวลาจอดส่งผู้โดยสารก็เลยจอดแบบเอียงๆ
เป็นคาแรกเตอร์หนึ่งของสถานีนี้ที่เห็นได้ในโปสเตอร์หลายใบ
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • SOMEIYOSHINO51
  • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !Winner announced!