asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

ประกาศปรับปรุงระบบ

    asian beat ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามเว็ปไซด์ของเรามาตลอด

    เนื่องจากทางเราจะมีการปรับปรุงระบบชั่วคราว
    ในวันที่ 18 กันยายน 2012 ระหว่างเวลา 10:00-14:00
    จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้