asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

ภาพถ่าย

  รวมภาพเหล่าคอสเพลเยอร์จากเอเชียมากมายมาให้ชมกันอย่างจุใจสุดๆ

  ภาพเหล่าคอสเพลเยอร์

  รวบรวมข่าวสารแวดวงงานอีเว้นท์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในฟุกุโอกะ

  banner.jpg

  รวมภาพงานอีเว้นท์ตั้งแต่ของเหล่าไอดอลชื่อดังไปจนถึงงานอีเว้นท์กลางแจ้งมากมายมาให้ชมกันอย่างจุใจสุดๆ

  etcetera1.jpg

  fashion

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • Fukuoka SoftBank HAWKS
  • *Win a Fukuoka SoftBank HAWKS "19 Dash! towel mufflers!