asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

Cosplayers Laboratory -ประเทศไต้หวัน-

Cos Lab _Taiwan
สังคมคอสเพลย์ญี่ปุ่น เป็นป็อปคัลเจอร์ที่กำลังนิยมไปทั้วโลก! ต่อเนื่องจากบทความจาประเทศญี่ปุ่นและจีน พบกับตอนที่ 3 จากไต้หวันกันเลยค่ะ

"คอนเพลย์" ที่มนุษย์เราดึงออกมาจากโลกของการ์ตูน และแอนิเมชั่น ในปัจจุบัน "วัฒนธรรมการแต่งคอสเพลย์" กำลังแพร่หลายไปทั่วทุกมุมของโลก เรามาดูกันว่าการแต่งคอสเพลย์ในต่างประเทศเป็นอย่างไร โดยเริ่มจากบทความแนะนำนักแต่งคอสเพลย์จากไตัหวันค่ะ