asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

A Happy New Year 2013!

คำทักทายเนื่องในวันปีใหม่

nenga2013_asianbeat_outline_finish.jpg

สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ

f4efae64ac568a.jpgปี 2555 เป็นปีที่ทาง asianbeat มีเรื่องที่น่ายินดีมากมาย
อาทิเช่น การเสด็จเยี่ยมชมสำนักงานของเจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่น
และการเปิดงานอีเว้นท์ครั้งแรกที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ในปีนี้เราขอเสนอสโลแกน“ไม่มีพรมแดนระหว่างวัฒนธรรมเยาวชนอีกต่อไป ! ”
เพื่อเป็นการเพิ่มพลังในการทำงานและเสนอข้อมูลข่าวสารให้มากยิ่งขึ้นในปีนี้ค่ะ

ทาง asianbeat ขอฝากผลงานอีกปีนะคะ

ฝ่ายบรรณาธิการ asianbeat