asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

บทความเรื่องราวเกี่ยวกับ asianbeat!(1/14)

  Previous  |  
  ★FINAL_TOP_th.jpg

  ห่วง asianbeat ที่แผ่กว้างไปทั่วโลก!

  จังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อพัฒนาความสัมพันธไมตรีกับประเทศเอเชียและเพื่อให้เยาวชนทั้งญี่ปุ่นและเยาวชนในประเทศเอเชียมีการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ชอบเหมือนกันโดยไม่มีภาษาเป็นกำแพงกั้น จึงได้เปิดเว็บไซด์ asianbeat ขึ้นมาเมื่อปี 2005 และจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 10ปีแล้ว ซึ่ง 10ปีที่ผ่านมา asianbeat ได้มีกิจกรรมมากมายร่วมทำกับบุคคลหลายสายงาน วันนี้ทีมงานขอแนะนำบทความต่างๆจากบุคคลเหล่านั้น
  ヒョジョン
  Robin Pak
  劉 微
  アラン
  太和田
  Kong
  Bumbin
  Hanchul
  rieco
  Panteen Nakajima
  Shiitake
  Yuka Tao
  - NEW -
  櫻井孝昌
  "Asian Youth Cultural Ambassador" คืออะไร

  asianbeat แต่งตั้งเยาวชนทั้งหมด 7 คน จากเมืองทั้ง 7 ได้แก่ กรุงโซล เมืองปูซาน ปักกิ่ง เซียงไฮ้ ไต้หวัน ฮ่องกงและกรุงเทพฯในฐานะ Asian Youth Cultural Ambassador เพื่อเป็นบุคคลสำคัญในการสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือวัฒนธรรมต่างๆที่กำลังเป็นที่นิยมในประเทศหรือเมืองที่ตนอาศัยอยู่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2006- มีนาคม 2008 เป็นเวลา 2 ปี
  Asian Youth Cultural Ambassador ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นที่เมืองฟุกุโอกะและนำข้อมูลข่าวสารนั้นๆไปเผยแพร่ ณ พื้นที่ตน และในทางตรงข้ามทูตไมตรีทุกคนนำข้อมูลใหม่ๆจากพื้นที่ตนให้กับทาง asianbeat ด้วยเช่นกัน Asian Youth Cultural Ambassador เป็นทูตไมตรีที่เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนระหว่างฟุกโอกะและประเทศเอเชีย
  Previous  |  

  WHAT’S NEW

  EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

  PRESENTS

  asianbeat's present campaign!
  • โคโตริ โคอิวาย
  • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ โคโตริ โคอิวาย ให้กับผู้อ่าน asianbeat สำหรับ 1 ท่าน 1 รางวัลค่ะ!
  • kalaku
  • *ลุ้นรับของรางวัล สบู่จากร้าน kalaku โรงงานสบู่แฮนเมดติดชายทะเล ค่ะ สำหรับ 2 ท่าน