asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

 • facebook

Fukuoka Ramen Map คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”

คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”
แนะนำร้านราเมงบริเวณละแวก คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”

■ 『คอลัมน์พิเศษ ”ร้านยาไต”』

KENZO
▲KENZO NEW!!
Maruwamae Ramen(丸和前ラーメン)
▲Maruwamae Ramen(丸和前ラーメン)
南京千両
▲南京千両"ร้าน Nankin SenRyou"
かじしか
▲かじしか"Kajishika"
ร้านยาไต なんしようと屋 (Nanshiyoutoya)
▲ร้านยาไต なんしようと屋 (Nanshiyoutoya)
ร้านยาไต ぴょんきち (Pyonkichi)
▲ร้านยาไต ぴょんきち (Pyonkichi)
coming soon
coming soon
coming soon

■ Fukuoka Ramen MAP

■ Related Articles

Hakata & Nakasu
Hakata&Daimyo

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

 • Fukuoka Ramen Map
 • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
 • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
 • Culture Watch
 • kn_fukuoka_banner_2.jpg
 • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
 • โคโตริ โคอิวาย
 • *ลุ้นรับลายเซ็นต์จากคุณ โคโตริ โคอิวาย ให้กับผู้อ่าน asianbeat สำหรับ 1 ท่าน 1 รางวัลค่ะ!
 • 侍 ~もののふの美の系譜~
 • *ลุ้นรับตั๋วเชิญเข้าชมนิทรรศการ “侍 ~もののふの美の系譜~ The Exhibition of SAMURAI” สำหรับผู้อ่าน asianbeat ทั้งหมด 5 คู่ 10 ท่าน!
 • kalaku
 • *ลุ้นรับของรางวัล สบู่จากร้าน kalaku โรงงานสบู่แฮนเมดติดชายทะเล ค่ะ สำหรับ 2 ท่าน
 • tabinokiseki
 • *ลุ้นรับของรางวัล "aroma accessory" สำหรับ 1 ท่าน