asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook

That's why I love you FUKUOKA~หลายเรื่องน่ารักจากฟุกุโอะกะ~#14 แผนที่มีความหมาย(1/5)

Previous  |  

#14 แผนที่มีความหมาย

UJ270510001.jpg
aaaaaaaaaaaaaaaaa©eeny meeny miny mo
ผมตัดสินใจอยู่หลายนาน ก่อนลงมือเขียนเรื่องนี้
ว่าควรจะเขียนอย่างผู้รู้ หรือผู้ไม่รู้
ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ที่เขียนก่อนหน้านี้และเรื่องที่จะเขียนหลังจากนี้
คงไม่ต้องเสียเวลาคิด เพราะผมจะเอาอะไรไปเล่าถ้าเราไม่รู้
แต่กับเรื่องนี้ ผมคิดอีกอย่าง
ถ้าผมเล่าราวผู้รู้ เรื่องราวมันก็คงจบลงอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย
แต่ถ้าเขียนแบบผู้ไม่รู้ เรื่องมันคงดูล่องลอย ลึกลับ และหลากหลาย
ผมเลยไม่หาข้อมูลอะไรเลย
Previous  |