asianbeat เว็ปไซด์เสนอข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนเอเชีย

  • facebook
  • Instagram

That's why I love you FUKUOKA~หลายเรื่องน่ารักจากฟุกุโอะกะ~#14 แผนที่มีความหมาย(1/5)

Previous  |  

#14 แผนที่มีความหมาย

UJ270510001.jpg
aaaaaaaaaaaaaaaaa©eeny meeny miny mo
ผมตัดสินใจอยู่หลายนาน ก่อนลงมือเขียนเรื่องนี้
ว่าควรจะเขียนอย่างผู้รู้ หรือผู้ไม่รู้
ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆ ที่เขียนก่อนหน้านี้และเรื่องที่จะเขียนหลังจากนี้
คงไม่ต้องเสียเวลาคิด เพราะผมจะเอาอะไรไปเล่าถ้าเราไม่รู้
แต่กับเรื่องนี้ ผมคิดอีกอย่าง
ถ้าผมเล่าราวผู้รู้ เรื่องราวมันก็คงจบลงอย่างรวดเร็วและเรียบร้อย
แต่ถ้าเขียนแบบผู้ไม่รู้ เรื่องมันคงดูล่องลอย ลึกลับ และหลากหลาย
ผมเลยไม่หาข้อมูลอะไรเลย
Previous  |  

WHAT’S NEW

EDITORS' PICKS

  • Fukuoka Ramen Map
  • วิธีท่องเที่ยวคิวชูให้สนุกยิ่งกว่าเดิม!
  • Timeless Trip in Fukuoka ของคุณ Misako Aoki
  • Culture Watch
  • kn_fukuoka_banner_2.jpg
  • banner_pop_culture.jpg

PRESENTS

asianbeat's present campaign!
  • SOMEIYOSHINO51
  • *ลุ้นรับของรางวัลเสื้อยืดออริจินอลจาก SOMEIYOSHINO51 จำนวน 1 รางวัล สำหรับ 1 ท่านค่ะ !Winner announced!